הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אחותי הכלה , יעל בת יהודית טל שחר.

משנה אקראית